Bài Hát: Cả Nhà Thương Nhau – Chủ đề gia đình

Bài Hát: Cả Nhà Thương Nhau giúp trẻ hiểu nội dung bài hát nói về tình cảm của những người thân yêu trong gia đình. Trẻ yêu quý gia đình của mình, tôn trọng tình cảm của bố mẹ giành cho mình, biết yêu bố mẹ.

Bài Hát: Cả Nhà Thương Nhau

Ca Sĩ: Xuân Mai

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười
Xa là nhớ, gần nhau là cười

Rate this post