Bài thơ: Cây Bàng

CÂY BÀNG

Cứ vào mùa đông
Gió về rét buốt
Cây bàng trụi trơ
Lá bàng rụng hết
Chắc là nó rét!
Khi vào mùa nắng
Tán lá xòe ra
Như cái ô to
Đang làm bóng mát…