Bài thơ: Cây Xấu Hổ

CÂY XẤU HỔ

Tay em khẽ chạm
Lá cụp vào rồi
Cây như có mắt
Phải không bạn ơi!
Mắt trong kẽ lá
Tinh nghịch nhìn em
Xin đừng xấu hổ