Bài thơ: Chạy thể dục

Chạy thể dục

Sáng nào cũng vậy
Khi còn mờ sương
Bé dậy sớm lắm
Theo ông ra vườn

Ông chạy thật khỏe
Bé chạy thật đều
Cây na cây ổi
Như muốn chạy theo

Chú gà trống tía
Vụt ra khỏi chuồng
Vươn đôi cánh khỏe
Chạy quanh một vòng

Từ trong lùm ớt
Sột soạt rung cành
Thì ra chú Vện
Tung chân thật nhanh

Ông chạy phía trước
Bé chạy theo sau
Vện ta gắng sức
Vượt lên hàng đầu

Gà đã mỏi chân
Bay lên cành ổi
Vỗ cánh bảo rằng:
– Ó o… mỏi! mỏi!…

Cả nhà đều chạy
Vui quá là vui!
Vện nhe răng cười
Miệng kêu: – Khoẻ! khoẻ

Rate this post