Bài thơ: Chú về phép

Chú về phép

Chú Lãm vào quân ngũ
Đóng quân ở nơi xa
Mỗi lần chú về phép
Thường giúp ông giúp bà

Chú lên rừng đốn củi
Rồi cắt cỏ cho trâu
Giặt cho ông tấm áo
Trồng cho bà hàng cau

Tối về tập cháu viết
Bày cháu giải “toán sao”
Và chuyện trò mải miết
Cùng ông bà đêm thâu

Ngày trở về đơn vị
Với ba lô trên lưng
Bà nhét đầy quà bánh
Bảo chú mang theo cùng

Chú mỉm cười tạm biệt
Khoé mắt bà rưng rưng..

Rate this post