Bài thơ: Củ khoai nghệ

CỦ KHOAI NGHỆ

Củ khoai nghệ
Mập mập ghê
Cắm bốn que
Thành chân ghế
Thành con nghé
Em yêu thế
Chẳng ăn đâu
Nuôi thành trâu
Cày giúp mẹ.