Bài thơ: Quả Na

QUẢ NA

Na non xanh
Múi loắt choắt
Na mở mắt
Múi nở to
Na bỏ vò
Đua nhau chín
Môi chúm chín
Hút múi ra
Nhả hạt ra
Đen lay láy…