Bài Thơ : Đi bừa ( Chủ đề : Nghề nghiệp )

Bài thơ đi bừa: Mỗi buổi sáng mẹ dắt trâu đi bừa để làm ra lúa ngô, khoai , sắn , quả ngọt rau tươi cho mọi người…Nhằm giúp bé rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, trả lời câu hỏi, đủ câu đủ ý, biết thưa gửi khi trả lời.

Thơ : Đi bừa ( Chủ đề : Nghề nghiệp )

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Chủ đề: Nghề nghiệp

Đề tài: LQVH: Thơ: Đi bừa

Lứa tuổi : MG 4A1

1.Kết quả mong đợi

a.. Kiến thức:

– Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ « Đi bừa » của tác giả Hoàng Dân

– Trẻ hiểu nội dung bài thơ : Mỗi buổi sáng mẹ dắt trâu đi bừa để làm ra lúa ngô, khoai , sắn , quả ngọt rau tươi cho mọi người…

– Biết trả lời câu hỏi của cô theo nội dung bài thơ

b. Kỹ năng:

– Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, trả lời câu hỏi, đủ câu đủ ý, biết thưa gửi khi trả lời.

c. Thái độ:

– Yêu quý công việc của bố mẹ, hiểu nỗi vất vả của bác nông dân trong việc sản xuất ra các sản phẩm và biết quí trọng sản phẩm của bác nông dân và sản phẩm các ngành nghề.

2. Chuẩn bị

– Bài giảng (powerpoint)

– 2 cô đóng con trâu và 1 cô đóng mẹ

– Tranh minh hoạ theo nội dung bài thơ

– Câu hỏi theo nội dung bài thơ.

– Que chỉ

– Nhạc bài hát Em đưa cơm cho mẹ đi cày, Đi bừa

3. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Đi bừa

Sáng nay mẹ dậy sớm
Dắt trâu đen đi bừa
Mẹ không quản xóm trưa
Bừa đất tơi thành luống
Để trồng ngô khoai sắn
Trồng quả ngọt rau tới
Cho thức ăn mọi người
Giữ môi trường xanh sạch
Sáng mai mẹ lại dắt
Chú trâu đen đi bừa

Hoàng Dân