Trò chơi nhện giăng tơ và trò chơi 5 con cua đá

Trò chơi: Nhện giăng tơ

Nhện nhện giăng tơ giăng tơ, ta cùng leo lên nào

Ngoài trời thì mưa to, ôi nhà đâu mất rồi

Và trời không mưa nữa, ông mặt trời lên rồi

Nhện nhện giăng tơ, giăng tơ ta cùng leo xuống nào.

Video trò chơi nhện giăng tơ, 5 con cua đá

Xem chi tiết

Trò chơi: 5 con cua đá

Cách chơi: Cô và trẻ cùng đọc

“Năm con cua đá bò lên cây gỗ

Ăn những con bọ thật là ngon ngon

Bỗng 1 con cua rơi tòm xuống nước

Chỉ còn…. bốn con

Bốn con cua đá bò lên cây gỗ

Ăn những con bọ thật là ngon ngon

Bỗng 1 con cua rơi tòm xuống nước

Chỉ còn…. ba con….”

5/5 - (10 bình chọn)