Bài thơ: Đoàn tàu lăn bánh

BÀI THƠ: ĐOÀN TÀU LĂN BÁNH

ĐOÀN TÀU LĂN BÁNH
Xình xịch, xình xịch
Đoàn tàu rời ga
Tu, tu, tu…huýt
Hồi còi vang xa.
Toa tàu là gối
Đoàn tàu là chăn
Và bánh xe lăn
Là bàn chân đạp.
Bé vui hỏi mẹ
Bác về ga nào?
Rồi đưa mảnh giấy
“Vé đây, năm hào!”
Xình xịch, xình xịch…
Tàu đang chạy nhanh
Bé lăn ra ngủ
Không kịp hãm phanh.

Rate this post