Bài thơ: Bé tập nói

BÀI THƠ: BÉ TẬP NÓI

Chập chà chập chững
Bé đi chưa vững
Miệng nói bi bô:
“Bác Hồ! Bác Hồ!…”

Ngón tay nhỏ xíu,
Bé chỉ lên tường.
Từ trong bức ảnh
Bác cười yêu thương.

Phát triển ngôn ngữ: Thơ: “ Bé tập nói”.
I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ nhớ tên bài thơ “Bé tập nói” – Trẻ hiểu nội dung bài thơ 2. Kỹ năng – Trẻ đọc thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp điệu – Trả lời được các câu hỏi của cô 3. Thái độ – Góp phần giáo dục trẻ yêu quý, biết ơn Bác Hồ và thật chăm ngoan, biết nghe lời ông bà, bố mẹ và cô giáo II. Chuẩn bị – Tranh thơ “Bé tập nói” – Đàn

III. Tổ chức hoạt động

1. Gây hứng thú

– Các con cùng hát với cô bài “Nhớ ơn Bác”

– Các con vừa hát bài hát gì? (Nhớ ơn Bác)

– À đúng rồi! các con vừa hát bài “Nhớ ơn Bác” phải không nào.
– Cô cho trẻ xem ảnh Bác Hồ và em bé
+ Ai đây các con? (Bác Hồ)

+ Bác Hồ đang bế ai đây? (em bé)

+ Đúng rồi đấy, Bác Hồ là vị lãnh tụ của nhân dân ta, dân tộc ta, và Bác Hồ cũng rất yêu em bé đấy, các con có yêu Bác Hồ không nào?

– Cô có một bài thơ rất hay nói về một em bé rất yêu quý Bác Hồ đấy, để biết em bé đó yêu Bác Hồ như thế nào thì các con hãy ngồi ngoan nghe cô đọc cho các con bài thơ “bé tập nói” nhé
2. Bµi míi

a) C« ®äc mÉu

– LÇn 1 : Cô đọc diễn cảm

– Hái : cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

– Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ “Bé tập nói” đấy, và để cho bài thơ được hay hơn bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc lại bài thơ kết hợp với tranh minh họa cho các con nghe nhé !

– LÇn 2 : Cô đọc diễn cảm kết hợp với tranh minh họa

b) §µm thäai – trÝch dÉn giúp trẻ hiểu tác phẩm

– Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? (bé tập nói)

– Em bé đi như thế nào? (chập chà chập chững)

– Chân em bé như thế nào? (chân đi chưa vững)

– Miêng em bé nói như thế nào? (miệng nói bi bô)

– Em bé gọi tên ai? (bé gọi Bác Hồ)

Cô trích dẫn 4 câu thơ đầu: “Chập chà chập chững

Chân đi chưa vững

Miệng nói bi bô

Bé gọi Bác Hồ”

– Ngón tay em bé thế nào? (ngón tay nhỏ xíu)

– Bé chỉ lên đâu? (bé chỉ lên tường)

– từ trong tấm gì? (tấm ảnh)

– Bác cười thế nào? (Bác cười yêu thương)

Cô trích dẫn 4 câu thơ cuối: “Ngón tay nhỏ xíu

Bé chỉ lên tường

Từ trong tấm ảnh

Bác cười yêu thương”

* giáo dục trẻ yêu quý, biết ơn Bác Hồ và thật chăm ngoan, biết nghe lời ông bà, bố mẹ và cô giáo

3. D¹y trÎ ®äc th¬

– Cô thấy lớp mình ai cũng thuộc bài thơ này đấy vì vậy các con hãy cùng cô

đọc bài thơ này nhé

– Cô và cả lớp cùng đọc thơ 1 – 2 lần

– Cô cho tổ lên thi đua đọc thơ “Cô chú ý sửa sai cho trẻ”

– Các con ạ! Cô thấy có một số bạn đọc thơ rất là hay đấy và cô sẽ mời một số bạn đó lên đọc thơ cho cả lớp mình cùng nghe nhé. “Tìm bạn, tìm bạn”

– Cô cho nhóm nhỏ lên đọc thơ

– Cô gọi 1 trẻ lên đọc thơ

– Cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần

4. kết thúc

– Cô cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác” rồi ra chơi chơi đồ chơi

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc DungNguồn tin: mam non ngô quyền

Rate this post