Bài thơ: Đom Đóm

Bài Thơ : Đom Đóm

( Chủ đề: Thế giới động vật )

Đom đóm,đom đóm
Bụng sáng lập lèo
Cứ đêm mùa hè
Đóm ra nhiều lắm
Từ trong bụi rậm
Bay ra bờ ao
Lượn trên cành cao
Xuống chơi bái cỏ
Như chiếc đèn nhỏ
Chập chờn bay chơi
Bay khắp mọi nơi
Là con đom đóm.

Rate this post