Bài thơ: Dừa

THƠ: DỪA

Ai mang nước lên cây
Mà dừa kia có nước
Chắc mấy hôm trời mưa
Dừa đã lo hứng nước
Nước mưa đâu có ngọt
Má nước dừa lại ngọt?
Chắc dừa đi xin đường
Bỏ vào bụng từ trước.

3.9/5 - (14 bình chọn)