Bài thơ: Gió từ tay mẹ

GIÓ TỪ TAY MẸ

Quạt nan như lá
Chớp chớp bay bay
Quạt nan mỏng dính
Ngọc gió rất dày.

Gió từ ngọn cây
Có khi còn nghỉ
Gió từ tay mẹ
Thổi suốt đêm hè.

Gió của ông trời
Có khi rét buốt
Gió mẹ, mẹ ơi
Lúc nào cũng mát.

Quạt nan như cánh
Chớp chớp lay lay
Mẹ đưa con bay
Êm vào giấc ngủ.