Bài thơ: Trò chơi lạc đà

Trò chơi lạc đà
Con làm người du mục
Sa mạc là nền nhà
Bố làm gì có biết?
Ứ ư!.. Con lạc đà!

“Lạc đà” rụt cổ xuống
Chân con lòn qua vai
Đôi tay nắm tai bố
“Lạc đà” đi khoan thai

Con “lạc đà” của con
Không đi hai chân trước
Vì “chân trước” rất ngoan
Giữ cho con khỏi rớt.

Rate this post