Bài thơ: Trong bụng mẹ có nôi không?

Trong bụng mẹ có nội không?

Bé ngồi nhìn em bé ngủ
Ngon lành giấc ngủ trong nôi
Đôi tay mẹ đưa khe khẽ
Miệng ru ru hỡi ru hời

Tò mò bé liền hỏi mẹ:
– Khi em bé chưa lọt lòng
Thì ai ru em mẹ nhỉ?
Trong bụng mẹ có nôi không?

Mẹ cười: – Lúc trong bụng mẹ
Thì con cũng như em thôi
Ai ru? Con quên rồi nhỉ?
Lớn lên con sẽ nhớ thôi

Rate this post