Câu đố: Con bò

Câu đố: Con bò

Chỉ ăn cỏ non
Uống nguồn nước sạch
Mà tôi tặng bạn
Rất nhiều sữa tươi.

(Là con gì? – Con bò)