Câu đố: Con voi

Câu đố: Con voi

Bốn chân như bốn cột nhà
Hai tai ve vẩy, hai ngà trắng phau
Vòi dài vắt vẻ trên đầu
Trong rừng thích sống với nhau từng đàn.
Là con gì?

(Đáp án – Con voi)