Câu đố: Con trâu

Câu đố: Con trâu

Con gì ăn cỏ
Đầu có 2 sừng
Lỗ mũi buộc thừng
Kéo cày rất giỏi.

(Đáp án – Con trâu)