Câu đố: Con heo

Câu đố: Con heo

Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò.

(Đáp án – Con heo)