Con gà cục tác “Lá chanh”

Con gà cục tác “Lá chanh”

Con gà cục tác: “Lá chanh”

Con lợn ủn ỉn: “Mua hành cho tôi”

Con chó khóc đứng khóc ngồi:

“Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!”

– Sưu tầm

Bài viết liên quan

Rate this post