Đề tài Đàn gà trong sân

Hoạt động

GDAN

DH: Đàn gà trong sân
Nghe: Gà gáy
TC: Tai ai tinh

Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức

-Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả
-Trẻ hiểu nội dung bài hát,cảm nhận được giai điệu bài hát

2.Kĩ năng

-Trẻ thuộc bài hát,hát đúng giai điệu bài hát

3. Thái độ

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô:

Đàn nhạc bài hát Đàn gà trong sân, Gà gáy

*Đồ dùng của trẻ:Mũ chóp,xắc xô,trống…

Hướng dẫn

1) Ổn định tổ chức:

Trò chuyện về con gà

2) Nội dung chính:

Hoạt động 1:Dạy hát: Đàn gà trong sân
– Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và hát cho trẻ nghe

+Lần 1:Cô hát không nhạc,hỏi tên tác giả
+Lần 2:Cô hát có nhạc giới thiệu nội dung bài hát

-Dạy trẻ hát:

– Cô bắt nhịp cho trẻ hát không nhạc sau đó có nhạc
– Cô cho trẻ hát luân phiên theo tổ,nhóm,cá nhân,cả lớp…

Hoạt động 2: Hát cho trẻ nghe: Gà gáy

– Lần 1:Cô hát,giới thiệu tên tác giả,tên bài hát
– Lần 2 Cô hát có nhạc giảng giải nội dung
– Lần 3:Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát
Hoạt động 3: Trò Chơi: Tai ai tinh
-Cô phổ biến luật chơi và cách chơi sau đó cho trẻ chơi 2-3 lần

3) Kết thúc:

– Cô nhận xét,tuyên dương

Rate this post