Đề tài: Bác hồ kính yêu

Đề tài: Bác Hồ kính yêu (lớp Lá)
Đề tài: BÁC HỒ KÍNH YÊU
Lứa tuổi: 5-6

I. Mục đích yêu cầu:

– Bé hiểu về chủ tịch Hồ Chí Minh- con người giản dị luôn gần gũi với thiếu nhi.
– Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng và yêu thương Bác Hồ.
– Rèn kỹ năng quan sát, tập trung chú ý.

II. Chuẩn bị:

– Hình Bác Hồ, các bài hát và video clip liên quan.
– Hồ dán, giấy màu, kéo…

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1:

Xem tranh về các hoạt động hàng ngày của Bác Hồ.
Xem clip tư liệu về Bác
Trẻ đưa ra nhận xét về những hình ảnh đã quan sát thấy.

2. Hoạt động 2:

Bé vẽ tranh về bác hồ

3. Hoạt động 3:

Bé dán dây xúc xích trang trí lớp.

Rate this post