Đề tài: Yêu Hà Nội

Đề tài: Yêu Hà Nội (Lớp Lá)
Đề tài: YÊU HÀ NỘI
Lứa tuổi: 5-6

I. Mục đích yêu cầu:

– Trẻ nhớ tên bài hát, tên nhạc sĩ, thuộc lời bài hát
– Biết vận động theo nhạc và lời bài hát, biết tham gia các trò chơi vận động.
– Phát triển trí nhớ âm nhạc, nhận ra giai điệu bài hát.
– Thể hiển thái độ yêu mến Hà Nội, kính yêu bác Hồ

II. Chuẩn bị:

– Bài hát ” Từ rừng xanh, cháu về thăm lăng Bác” nhạc và lời : Hoàng Long
– Tranh về Hà Nội.

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: Yêu Hà Nội
Dạy hát bài ” Yêu Hà Nội”

2. Hoạt động 2: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

Nghe hát bài”Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác”

3. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc

5/5 - (1 bình chọn)