Đề tài: Bé tìm hiểu một số phương tiện giao thông

Đề tài : Bé tìm hiểu một số phương tiện giao thông (Chủ điểm: Phương tiện giao thông – Lớp : Lá)
Đề tài: Bé tìm hiểu một số phương tiện giao thông
Chủ điểm: Phương tiện và luật giao thông
Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn

I. Mục đích-yêu cầu:

1.Kiến thức:

– Trẻ biết có nhiều lọai phương tiện giao thông
– Biết tên, đặc điểm, tiếng kêu, nơi họat động của xe xích lô, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay.
– Biết PTGT họat động ở các đường riêng biệt khác nhau như: đường bộ, đường thủy, đường không, đường sắt.

2. Kỹ năng:

– Hình thành và phát triển ở trẻ khả năng giải câu đố nghe và phán đoán.
– Hình thành và phát triển ở trẻ đặt câu hỏi, so sánh theo cặp
– Hình thành và phát triển ở trẻ trao đổi thảo luận, bàn bạc phối hợp theo nhóm.
– Hình thành và phát triển ở trẻ kỹ năng phân nhóm theo đặc điểm và nơi họat động.

3. Thái độ:

Trẻ vui thích khi được cùng nhau khám phá về các phương tiện giao thông. Có ý thức khi tham gia giao thông.

II. Chuẩn bị:

– 3 hộp kín mỗi hộp đựng một lọai PTGT: Xe xích lô, tàu hỏa, tàu thủy(đồ chơi).
– 3 xắc xô nhỏ.
– Máy tính xách tay có phần mềm power point cài đặt các slide về PTGT + máy chiếu.
– Đàn ocgan ghi các bài: Tàu lướt, em tập l1i lô tô: thu âm 30 tiếng gõ tích tắc =30 giây.

III. Tiến hành:

Rate this post