Đề tài : Chú Bướm Dễ Thương

Đề tài : Chú Bướm Dễ Thương

I/. Mục đích yêu cầu:

– Phát triển nhận thức cho trẻ: Trẻ hiểu về sự phát triển của con bướm: Từ trứng nở thành sâu, sâu thành kén nhộng, nhộng thành bướm. Biết ích lợi của bướm, làm quen cới một số loài bướm.
– Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, phát triển thẩm mỹ trong họat động thể hiện vòng đời của con bướm và tạo ra con bướm.
– Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt sự hiểu biết của mình về loài bướm.
Nội dung tích hợp:
– Tạo hình
– Âm nhạc.
– LQVL.

II/. CHUẨN BỊ:

– Máy tính.
– 2 bộ trnh vẽ về vòng đời của con bướm, thẻ số: 1 – 6, bảng nỉ.
– Bút màu, màu nước, giấy, bàn, khăn ướt…
– Máy + Băng nhạc…

III/. TIẾN HÀNH:

Rate this post