Đề tài: Hoa trái miền quê

Đề tài: Hoa trái miền quê (lớp Chồi )
Đề tài: Hoa trái miền quê
Lứa tuổi: 4-5

I. Mục đích yêu cầu:

-Nhận biết và phân loại được một số loại quả phổ biến theo dấu hiệu đặc trưng (Cấu tạo, hình dạng, hương vị).
-Biết giá trị dinh dưỡng của các loại quả chín.
-Biết trước khi ăn quả chín phải rửa sạch, gọt vỏ.
-Phân nhóm các loại quả theo đặc điểm chung.
-So sánh, nhận xét được sự giống nhau và khác nhau của các loại quả đó.
-Biết chăm sóc, bảo vệ cây và quí trọng những người trồng cây

II. Chuẩn bị:

– Quả bưởi, dừa, sầu riêng
– Câu đố và đáp án.

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: Xem tranh đoán tên quả
– Cô và bé cùng xem tranh về các loại quả, trò chuyện về các loại quả mà bé quan sát thấy.
2. Hoạt động: Đố bé quả gì?

3. Hoạt động: Trò chơi – Tìm dụng cụ lao động.

Rate this post