Đề tài: Cây ơi mau lớn (lớp Chồi )

Đề tài: Cây ơi mau lớn (lớp Chồi )
Đề tài: Cây ơi mau lớn
Lứa tuổi: 4-5

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Trẻ biết được quá trình phát triển của cây xanh (từ hạt trồng xuống đất trải qua quá trình tự nhiên và chăm sóc của con người cây phát triển ra hoa kết trái).
– Trẻ biết đựơc ích lợi của cây xanh đối với đời sống của con người và môi trường.
– Trẻ có ý thức chăm sóc ,bảo vệ cây xanh, không ngắt lá bẻ cành.
– Biết trồng cây xanh để giúp cho môi trường xanh sạch đẹp.

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: Nghe bài hát: Vườn cây nhà bé
– Cô và bé cùng tìm hiểu về sự phát triển của cây.

2. Giới thiệu 1 số loại cây lương thực và cây cảnh.

3. Hoạt động :Trò chơi: Ai là triệu phú.

CÁCH CHƠI: Chia lớp làm 2 đội
Khi người dẫn trương trình đọc câu hỏi, đưa ra 4 phương án trả lời đội nào có tín hiệu trả lời trước thì được quyền trả lời .
Nếu đội nào trả lời đúng sẽ được 1 bông hoa.

LUẬT CHƠI:

Khi có tín hiệu trả lời phải trả lời ngay .
Khi nào người dẫn trương trình đọc xong câu hỏi mới được đưa ra tín hiệu trả lời.

Rate this post