Đề tài mầm non: Mèo đi câu cá

Đề tài : Thơ ” Mèo đi câu cá” (lớp Lá)
Đề tài: THƠ MÈO ĐI CÂU CÁ

Lứa tuổi : 5-6

I. Mục đích yêu cầu

– Trẻ nhớ được tên bài thơ, tên tác giả.
– Trẻ hiểu và nhớ được nội dung bài thơ
– Trẻ học thuộc và đọc diễn cảm bài thơ
– Trẻ có cảm xúc khi nghe
– Phát triển trí nhớ, tư duy, tưởng tượng
– Giáo dục trẻ không được lười biếng, ỷ lại vào người khác

II. Chuẩn bị

– Tranh minh họa câu chuyện
– Đàn

III. Hướng dẫn

1. Ổn định giới thiệu

– Nghe đàn hát bài” Thương con mèo”
– Các con vừa hát bài hát nói về con gì?
– À! Đúng rồi! Hôm nay cô sẽ dạy cho các con về hai anh em mèo trắng rất lười biếng đó lá bài ” Mèo đi câu cá” của tác giả Thái Hoàng Linh

2. Tiến hành

a. Cô đọc bài thơ

– Lần 1: Đọc diễn cảm toàn bài thơ + cử chỉ điệu bộ
– Đàm thoại:
Các con vừa đọc xong bài thơ gì?
Trong bài thơ gồm có những nhân vật nào?
Bài thơ nói về điều gì?
– Lần 2: Cô đọc diễn cảm bài thơ + tranh ( diễn giả và trích dẫn)
4 câu đầu : nói về việc hai anh em mèo trắng đi câu cá và mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi.
6 câu tiếp: nói về cảnh mèo anh lười biếng muống ngủ không muốn đi câu cá và ỷ lại đã có em câu
8 câu tiếp; miêu tả trạng thái hứng hở muốn được vui đùa cùng các bạn nên mèo em cũng không câu cá và ỷ lại đã có anh câu
4 câu tiếp :nói về sự hối hả của hai anh em
4 câu cuối nói về sự thất vọng của hai anh em mèo và hối hận
b. Trẻ đọc bài thơ
– Trẻ đọc theo yêu cầu của cô

c. Đàm thoại

– Bài thơ có tựa đề gì? Của tác giả nào?
– Bài thơ nói về ai?
– Anh em mèo trắng đã đi đâu?
– Mèo anh ngồi chỗ nào, còn mèo em thì ngồi ở đâu?
– Mèo anh và mèo em có ngồi câu cá không?
– Cuối cùng thì hai anh em có cá ăn không? Vì sao?
– Qua bài thơ này các con phải biết siêng năng không được ỷ lại vào người khác
– Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ lần nữa.

3. Kết thúc

– Nhận xét và tuyên dương

Rate this post