Đề tài : Mưa ơi mưa !

Đề tài : Mưa ơi mưa !
ĐỀ TÀI : MƯA ƠI MƯA!

I. MỤC TIÊU :

-Trẻ nhận biết được một số dấu hiệu khi trời chuyển mưa : Gió, mây , sấm chớp …
-Trẻ biết được quá trình tạo mưa ,ích lợi và tác hại của mưa .
-Biết chọn hình ảnh nên ,không nên qua trò chơi
– Kỹ năng : Trẻ biết mặc áo và xếp áo mưa .
– Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe .

II. CHUẨN BỊ :

– Hình ảnh trời mưa ,clip mưa ,quá trình tạo mưa.
– Áo mưa cho cháu
– Máy chiếu ,đèn chiếu …

III. TIẾN HÀNH :

HOẠT ĐỘNG 1 : TRÒ CHUYỆN VỀ CẢNH VẬT VÀ CON NGƯỜI KHI TRỜI MƯA
– Trò chơi : ” Ai đoán giỏi”
– Cách chơi :Cô cho trẻ nghe âm thanh trời mưa và đoán :
– Con vừa nghe âm thanh gì ? Đó là hiện tượng tự nhiên gì ?
– Con biết gì về mưa kể cho cô và các bạn nghe ?
-> Để xem bạn nói đúng không cô mời các con cùng xem băng hình nhé !
-> Để xem bạn nói đúng không cô mời các con cùng xem băng hình nhé !
HỌAT ĐỘNG 2: NÊN VÀ KHÔNG NÊN
Bé chọn những hình ảnh nên và không nên làm khi trời mưa
HOẠT ĐỘNG 3: MƯA RỒI BÉ ƠI !
Tạo tình huống mưa để bé mặc áo mưa …và xếp áo mưa

Rate this post