Đề tài: Những chú bọ rùa đáng yêu

Đề tài: Những chú bọ rùa đáng yêu (lớp Lá)
Đề tài: NHỮNG CHÚ BỌ RÙA ĐÁNG YÊU

I. Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:
– Trẻ nhận biết đặc điểm và gọi được tên một số côn trùng
-Trẻ biết được quá trình sinh trưởng của con bọ rùa
-Trẻ nhận biết một số con côn trùng có lợi và một số con côn trùng gây hại.
Kỹ năng:
– Trẻ so sánh, phân biệt các loại côn trùng
-Kích thích khả năng sáng tạo qua các hoạt động
Giáo dục:
– Giáo dục trẻ cách bảo vệ côn trùng có lợi

II. Chuẩn bị:

– Lô tô côn trùng, tranh côn trùng, băng từ.Vật liệu mở để trẻ tạo sản phẩm
– Bài giảng

3/5 - (2 bình chọn)