Du học Nhật tại Đại học Kumamoto

Lịch trình các buổi trực tiếp: 30 tháng 7 (Thứ 7) 14: 20-15: 20
Phân loại: Quốc gia
Trang web: https://ewww.kumamoto-u.ac.jp/en/
Yêu cầu: gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

Kế thừa trường Trung học Đệ ngũ thành lập năm 1887, Du học Nhật tại Đại học Kumamoto – Đại học Kumamoto được thành lập năm 1949 theo Hệ thống trường quốc gia mới. Nó bao gồm 7 khoa và 6 trường sau đại học, cũng như 25 trung tâm nghiên cứu và cơ sở vật chất. Trường là ngôi nhà của 8.000 sinh viên đại học, 2.000 sinh viên sau đại học và 2.700 giảng viên. Đại học Kumamoto là một viện nghiên cứu xuất sắc, tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế và đóng góp cho cộng đồng địa phương và quốc tế.

Rate this post