Giáo án: Truyện kể Đôi bạn nhỏ

GIÁO ÁN
LÀM QUEN VĂN HỌC

TRUYỆN KỂ: ĐÔI BẠN NHỎ
Lớp: Cơm thường

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

• Trẻ hiểu nội dung truyện, tên các nhân vật lời thoại.
• Trẻ thích thú nghe và tham gia hoạt động.
• Trẻ hiểu và làm quen, bắt chước lời thoại hành động của từng nhân vật.
• Giúp trẻ phát triển xúc cảm tình cảm, phát triển ngôn ngữ trí tưởng tượng.

II. CHUẨN BỊ:

• Tranh phong, các nhân vật: Gà con, Vịt con, con cáo.
• Mô hình.
• Mặt nạ, mũ: Gà, Vịt, Cáo.

III. TIẾN HÀNH:

CHÁU
1.   Giới thiệu:

·        Chơi:

·        Gà con mổ thóc.

·        Vịt bơi.

·        Cô nói: cáo kìa! Chạy nhanh.

2.   Kể chuyện:

·        Cô kể một lần kết hợp sử dụng tranh, mô hình.

3.   Đàm thoại:

 

B. HOẠT ĐỘNG 1:

·        Cô vừa kể các con nghe truyện gì?

·        Con gì đuổi bắt gà con?

·        Trong truyện có những ai?

·        Khi bị Cáo đuổi bắt, Gà con kêu thế nào?

·        Khi nghe gà con kêu cứu, Vịt nói gì? Làm gì?

·        Bé nào nhắc lại tiếng kêu của Gà con? Vịt con?

 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG 2:

·        Hát:

·        Chia 2 nhóm đội nữ giả làm Gà con, Vịt con cô tham gia 2 vai và nói giọng của nhân vật cùng trẻ.

·        Đổi vai.

 

D. HOẠT ĐỘNG 3:

·        Cô nhanh tay đeo mặt nạ Cáo:

·        Các ngươi biết ta là ai không?

·        Ta đói bụng quá rồi, ta đi tìm mồi đây.

·        A! Đây rồi là Gà con, ta sẽ được một bữa thật no đây.

·        Ta sẽ rình bắt Gà con ăn thịt, ta bắt đây.

·        Gà con kêu gì vậy?

·        Tức thật, ai cứu Gà con vậy?

·        Vịt con kêu như thế nào?

·        Vịt con đã cứu Gà con rồi, không có gì ăn ta đói quá.

·        Các ngươi có thương ta không?

·        Vậy các ngươi thương ai?

·        Vì sao các ngươi thương Vịt con?

·        Ừ! Vịt con tốt bụng đấy. Ta đi đây.

·        Cô nhanh tay tháo mặt nạ ra.

 

4.   Kết thúc:

·        Từ đấy 2 bạn rất thương yêu nhau.

·        Mình đặt tên cho truyện này là gì?

·        Hát theo nhạc “Đàn vịt con”.

Nhận xét: 

 

 

– Trẻ làm động tác mổ thóc, Vịt bơi chạy một vòng theo cô.

 

– Trẻ chú ý lắng nghe.

 

 

 

– Trẻ trả lời.

– Trẻ trả lời.

 

 

– Vài trẻ làm động tác sợ hãi và tiếng kêu của Gà con. Tiếng trả lời của Vịt con.

 

 

 

– Cháu đóng vai Gà con, Vịt con (thể hiện giáng điệu và giọng) khi đang kiếm ăn.

 

 

 

– Cáo, cáo.

– Gà con sợ bỏ chạy kêu cứu.

 

 

 

 

–  Cháu trả lời.

–  Cháu trả lời.

–  Trẻ trả lời.

 

–  Cháu trả lời.

–  Cháu trả lời.

–  Cháu trả lời.

–  Cháu hát.

 

 

 

 

– Trẻ trả lời.

–  Cháu tham gia

 

Rate this post