Mèo con đánh răng

Mèo con đánh răng

Vui chưa, buổi sáng
Mèo đòi đánh răng

Mẹ bôi kem trắng
Lên bàn chải hồng
Nghe mùi thơm nồng
Mèo đưa mũi hít
Tưởng đâu kẹo quít
Hay là “ xinh – gum”
Mèo nếm từng phần
Ngon ngon, lạ lạ
Rồi xơi tất cả
Còn bàn chải không !

Rate this post