Thơ bàn tay cô giáo

Bài thơ Bàn tay cô giáo giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về về bàn tay cô giáo rất khéo léo luôn yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc các bạn nhỏ: Tết tóc, vá áo như tay chị cả như tay mẹ hiền.

Giáo dục trẻ biết lễ phép vâng lời mẹ, thương yêu quý trọng cô giáo. Các con phải chăm ngoan, học giỏi để không làm cô buồn nhé.

BÀN TAY CÔ GIÁO

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà bà khen
Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền

Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đan khéo

Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước

3/5 - (1 bình chọn)