Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

Ước mơ của các bé sau này là gì nhỉ ? là thợ nề, thợ mỏ, thợ hàn, thầy thuốc, làm cô nuôi….có biết bao nhiêu ngành nghề cho các bé lựa chọn. Nhưng trước hết, các bé phải cố gắng chăm ngoan,học giỏi, đến lớp là trò ngoan, về nhà là con thảo; thì sau này các bé mới thực hiện được ước mơ của mình, bé nhé!
Bé chơi làm thợ nề Bé chơi làm cô nuôi
Xây nên bao nhà cửa. Xúc cơm cho cháu bé.
Bé chơi làm thợ mỏ Bé chơi làm thợ hàn
Đào lên thật nhiều than. Nối nhịp cầu đất nước
Bé chơi làm thầy thuốc Một ngày ở nhà trẻ
Chữa bệnh cho mọi người. Bé “làm” bao nhiêu nghề.
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là … cái Cún.

Rate this post