Thơ: Đất và hoa

Thơ: Đất và hoa

Đào đỏ, mai vàng,
Bìm xanh, cúc tím
Mẹ ơi! Ai nhuộm
Đủ các mau hoa?

-Đem hết sức mình
Nhuộm các loài hoa
Ấy là bác Đất
Lặng im, thật thà…!

Rate this post