Thơ: Lúa và gió

Thơ: Lúa và gió

Cua con hỏi mẹ
Dưới ánh trăng đêm:

Cô lúa đang hát
Sao bỗng lặng im?

Đôi mắt lim dim
Mẹ cua liền đáp:

Chú gió đi xa
Lúa buồn không hát.

5/5 - (1 bình chọn)