Thơ: Đón bạn

Thơ: Đón bạn

Dế con đi học ven đồng

Tối về gặp trận mưa giông gió lùa

Ông Trời đang đánh sấm sét

Dế con sợ hãi không biết làm sao

Đom Đóm chẳng quản gió mưa

Mang đèn, mang áo đi đưa Dế về

Dế con khi đã về nhà

Cảm ơn bạn nhé đã đón tớ về!

Rate this post