Thơ: Quả chanh

Thơ: Quả chanh

Một quả màu xanh biếc

Che kín những tép nhỏ

Chanh non vỏ sần da

Bạn hãy đừng ăn vội

Để chanh già láng vỏ

Bóc mời bạn ăn nào

Múi chanh mà chấm muối

Mắt cười thật long lanh.

Rate this post