Trò chơi: Tìm dụng cụ lao động

Trò chơi: Tìm dụng cụ lao động (lớp Chồi )
Trò chơi: Tìm dụng cụ lao động

I. Mục đích yêu cầu:

Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, phân biệt, nhận biết đồ vật phù hợp với hoạt động lao động.

II. Chuẩn bị:

– Hình các dụng cụ lao động dùng để chăm sóc cây.
– Hình các dụng cụ lao động không dùng cho hoạt động chăm sóc cây.
– Thùng chứa.

III. Cách chơi:

Cô gọi 2 trẻ (trẻ A và trẻ B) lên chơi. Cô yêu cầu trẻ tìm dụng cụ dùng cho hoạt động chăm sóc cây xanh và bỏ vào thùng chứa. Nếu đúng sẽ có tiếng vỗ tay, nếu sai dụng cụ sẽ quay về vị trí ban đầu. Trẻ A và trẻ B cùng thi xem ai tìm nhanh và đúng hơn. Những trẻ còn lại xem bạn chơi, cổ vũ cho bạn và sau đó cùng cô kiểm tra xem bạn chơi có đúng không.

Rate this post