Trò chơi: Ai là triệu phú (lớp Chồi)

Trò chơi: Ai là triệu phú (lớp Chồi)
Trò chơi: Nhà toán học tương lai

I. Mục đích yêu cầu:

Phát triển ở trẻ khả năng tính toán, so sánh, nhận biết số lượng và khả năng liên kết.

II. Chuẩn bị:

– Bông hoa, các chấm tròn.

III. Cách chơi:

Chia trẻ làm 2 nhóm. Mỗi nhóm cử một bạn lên cho mỗi lượt chơi. Trẻ nhìn bông hoa và đếm số cánh hoa, sau đó bỏ con số tương ứng với cánh hoa vào bông hoa.
Ví dụ: Hoa 5 cánh tương ứng với con số 5 (số 5 tượng trưng cho 5 chấm tròn). Trẻ lấy số 5 bỏ vào bông hoa 5 cánh.
Thời gian chơi là 10 phút. Hết 10 phút cho trẻ dừng chơi. Trẻ chơi đúng sẽ có tiếng vỗ tay, chơi sai con số sẽ quay về vị trí ban đầu.
Những trẻ còn lại xem bạn chơi, cổ vũ cho bạn, sau đó cùng cô kiểm tra xem bạn chơi có đúng không. Nhóm nào chơi đúng nhiều hơn trong thời gian quy định 10 phút thì nhóm đó thắng cuộc.

Rate this post