Bài hát: Em thêm một tuổi – Nhạc Hoàng Long

Mùa xuân đã về đây
Hàng cây thêm một tuổi
Mà vẫn không già thêm
Những chồi nonvẫn nhú lên.
Còn em thêm một tuổi
Giờ đây đã lớn khôn
Em sẽ là bạn tốt
Em sẽ là con ngoan.

Mùa xuân đã về đây
Bầy chim thâm một tuổi
Mà vẫn như trẻ con
Vẫn đùa vui hát véo von.
Còn em thêm một tuổi
Giờ đây đã lớn khôn
Em sẽ là bạn tốt
Em sẽ là con ngoan.

Bài hát tham khảo thêm

Bài viết liên quan

Rate this post