Câu đố: Con mèo

Câu đố: Con mèo

Con gì hai mắt trong veo
Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau.

(Đáp án – Con mèo)