Đề tài: Bé và cô cấp dưỡng (lớp Lá)

Đề tài: Bé và cô cấp dưỡng (lớp Lá)

Đề tài: Cô cấp dưỡng

I. Mục đích – Yêu cầu :

– Dạy trẻ biết tên, công việc của cô cấp dưỡng.
– Trẻ được trò chuyện với cô cấp dưỡng.
– Giáo dục trẻ biết ăn hết suất,ăn gọn gàng không làm rơi vãi ra bàn để không phụ lòng cô cấp dưỡng.
– Trẻ tự pha nước tắc uống và biết mời các cô cấp dưỡng uống để tỏ lòng biết ơn.

II. Chuẩn bị :

– Một số hình ảnh về công việc của cô, chú cấp dưỡng.
– Đường, tắc, nuớc, ly, muỗng, ca, …để pha nước tắc.
– Bảng công thức pha nước tắc.

III. Tiến trình :

• Họat động 1 : Giới thiệu hình ảnh cô cấp dưỡng.

Cho trẻ xem một số hình ảnh về công việc của cô cấp dưỡng.
Đàm thoại với trẻ.

• Họat động 2: Trò chuyện với cô cấp dưỡng.

Về tên.
Về thời gian làm việc.
Về công việc.
Về một số đồ dùng để làm việc.
Về sự quan tâm tình cảm của trẻ đối với các cô.

• Họat động 3 : Bé pha nuớc tắc

Cô cấp dưỡng tặng lớp bảng “cách pha nước tắc”.
Trẻ thực hiện theo cá nhân.
Trẻ mời nước tắc pha được mời các cô cấp dưỡng uống.

Rate this post