Đề tài : Sự Kì Diệu Của Đá Khói

Đề tài : Sự Kì Diệu Của Đá Khói – Trẻ biết được đặt điểm, tính chất và công dụng của đá khô trong cuộc sống.

GIÁO ÁN

Đề tài : Sự Kì Diệu Của Đá Khói

Lứa tuổi: 4-5

I. Mục đích yêu cầu:

– Trẻ biết được đặt điểm, tính chất và công dụng của đá khô trong cuộc sống.

II. Chuẩn bị:

– Đá khói.
– Đá thông thường.
– Găng tay y tế.
– Nước rửa chén.
– Nước cam.
– Bong bóng.
– Ly nhựa.
– Màu thực phẩm.
– Chai nhựa.
– Video clip buổi lễ cưới cô dâu và chú rễ đang rót rượu mừng.

III. Tiến hành:

* Ổn định:
– Cô cho trẻ xem đoạn video cô dâu và chú rể đang rót rượu trong buổi lễ
– Trò chuyện dẫn dắt vào bài.

1. Hoạt động 1:

– Cô giới thiệu về đá khói (so sánh đá thường và đá khói) => Nhắc nhở trẻ
đá khói chúng ta tuyệt đối không được dùng tay chạm trực tiếp, không
được ăn trực tiếp, không được dùng lưỡi nếm. Nếu các bạn muốn thử độ
lạnh của đá thì phải bỏ vào nước uống được và chờ cho tan hẳng.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

– Cô thực hiện thí nghiệm cho trẻ quan sát:
– Lần 1:
+ Đá thường với nước.
+ Đá khói với nước.
– Lần 2:
+ Đá thường với nước cam.
+ Đá khói với nước cam.

2. Hoạt động 2:

Cho trẻ thực hiện và nhật xét từng thí nghiệm.

*Thí nghiệm 1: Thí nghiệm với nước rửa chén.

– Nước rửa chén có uống được không?
– Cho trẻ tiến hành thí nghiệm.

* Thí nghiệm 2:Thí nghiệm với bong bóng

– Cho đá khói vào chai có nước, cho trẻ lấy bong bóng bịt miệng trai lại.
– Cô quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần thiết.
– Trẻ nhật xét những gì quan sát được

Rate this post