Du học sinh tại Đại Học Nihongo Center

TRUNG TÂM NIHONGO
Lịch trình các buổi trực tiếp: ngày 31 tháng 7 (Chủ nhật) 13: 10-14: 10
Phân loại: Tư nhân
Trang web: https://nihongo-center.com
Yêu cầu: support@nihongo-center.com

Trung tâm Nihongo là một trường tiếng Nhật nằm ở trung tâm của Kyoto.

Chúng tôi có 43 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã tạo dựng được bản thân bằng những phương pháp giảng dạy độc đáo cũng như tài năng và khả năng của những giảng viên giàu kinh nghiệm.

Số lượng học sinh rất đa dạng tại trường của chúng tôi là bản sắc của chúng tôi, với phần lớn học sinh giỏi đến từ các nước phương Tây. Chúng tôi rất tự hào có hơn 30 quốc tịch khác nhau trong trường của chúng tôi.

Chương trình giảng dạy dựa trên JLPT của chúng tôi giúp đảm bảo tỷ lệ đậu cao cho bất kỳ cấp độ nào của bài kiểm tra mỗi buổi. Ngoài ra, chúng tôi giúp học sinh trưởng thành và phát triển kỹ năng thể hiện bản thân và kỹ năng giao tiếp thông qua làm việc dự án, thảo luận trong lớp, v.v.

Nhờ chương trình giảng dạy phong phú và đa dạng của chúng tôi, nhiều sinh viên Nhật ngữ của chúng tôi đã có thể vượt qua các kỳ thi đầu vào cần thiết để tiếp tục vào các trường đại học trên khắp Nhật Bản mà không phải lo lắng về rào cản ngôn ngữ.

Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ đầy đủ bằng tiếng Anh cho việc nộp đơn xin thị thực sinh viên, nghiên cứu về chỗ ở và bất kỳ yêu cầu nào khác mà bạn có thể phải lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình với chúng tôi. “

NIHONGO CENTER
Live Sessions Schedule: July 31 (Sun.) 13:10-14:10
Classification: Private
Website: https://nihongo-center.com
Inquiry: support@nihongo-center.com

Nihongo Center is a Japanese school located in the heart of Kyoto.

We have 43 years of experience in teaching the Japanese language to foreign students from all over the world. We have established ourselves with our unique teaching methods as well as the talent and ability of our experienced instructors.

The very diverse student population at our school is our identity, with a good majority of students from western countries. We are very proud to have more than 30 different nationalities in our school.

Our JLPT-based curriculum helps ensure a high pass-rate for any level of the test every session. In addition, we help students grow and develop their self-expression and communication skills through project work, class discussions, etc.

Because of our rich and varied curriculum, many of our Japanese language students have been able to pass the entrance exams needed to continue on to universities throughout Japan without any worries about language barriers.

We also provide full support in English for the student visa application, accommodations research and any other request you might have to plan your stay with us.”

Rate this post