Bài thơ Gà gáy

29 Tháng Mười, 2021 mamnonbanmai 0

Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô […]

Bài thơ Cảm ơn

29 Tháng Mười, 2021 mamnonbanmai 0

Bài thơ Cảm ơn Sáng, Thỏ con đi học Không may rơi bút chì Học chữ cái, tập tô Thỏ con buồn muốn khóc. Ngồi […]

Bài thơ Yêu mẹ

29 Tháng Mười, 2021 mamnonbanmai 0

Bài thơ Yêu mẹ với những câu từ trong sáng, chỉ ngắn vẻn vẹn 8 câu nhưng chứa đựng trong đó hình ảnh người mẹ […]

Làm bác sĩ

29 Tháng Mười, 2021 mamnonbanmai 0

Làm bác sĩ Mời mẹ ngồi yên lặng Để “bác sĩ” khám cho Chắc lại đi đầu nắng Bệnh này là bệnh ho Thuốc ngọt […]