Thơ : Lấy tăm cho bà (Chủ đề : Gia đình)

Lấy tăm cho bà

Cô giáo dạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhưng bà đã rụng hết răng
Cháu không còn được lấy tăm cho bà
Em đi rót nước bưng ra
Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui

Định Hải

Tham khảo thêm thơ cho bé

 

Tham khảo thêm kể truyện cho bé

 

Rate this post