Thơ Trăng sáng

Trăng sáng

Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời 
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi.

Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.

Nhược Thủy – Phương Hoa

Tham khảo thơ hay cho bé

 

Rate this post